Yapışma Testi

Yapışma Testi

Yapışkan testi, film tabakalarını çeşitli katmanlar üzerine yapışma gücü hakkında nitel bilgi edinmek amacı ile kullanılır. Tipik olarak kaplama (bir elektro kaplama veya boya veya bir diğer materyal) bir X veya çapraz çizgi ile yarılır. Kesme işlemleri yapıldıktan sonra özel bir yapışkan şerit kesit alanına uygulanır ve kaplamanın kaldırılması için hızla çekilir. Kaplamanın yapışma gücü, kalkarak ayrılan kaplama miktarı sayesinde değerlendirilir.

İstenen amaçlar doğrultusunda, taban metal ile kaplama arasında yeterli bir yapışmanın olması gerek dekoratif gerekse endüstriyel kaplama için oldukça önemlidir. Yapışma testleri size kaplama ile taban metal arasındaki yapışma bağının ne denli güçlü olduğunu gösterecektir.

Yapışma, aşınmaya ilişkin olarak önemli bir özelliktir çünkü kaplama güçlü biçimde tabana yapışmadığı takdirde, günlük olağan kullanımda rastlandığı gibi küçük gerilmelerin sıyrılmaya ve soyulmaya neden olacağı açıkça belirgindir. 

Çinko kaplamanın çeliğe yapışmasının test edilmesi, güçlü bir bıçak kullanılarak yapılır. Kaplama parçalanırsa ve bıçak noktasından önce ana metali açığa çıkarırsa kaplama "yapışmaz" kabul edilecektir. Test, çinko kaplamayı temizlemeye veya beyazlatmaya yönelik bir girişim değildir. Kaplama yapışırsa, bıçak çinko metal yüzeyine hafif bir işaret koymalıdır ancak kaplama katmanlarının herhangi bir delaminasyonuna neden olmamalıdır.

ankara sineklik