Hull Cell

Hull Cell

Hull Cell

Hull Cell minyatür kaplama kabıdır. Çalışma aralığındaki bütün akım yoğunluklarında elektrolitik kaplamanın tüm özelliklerini gösteren kaplamalar üretmek için kullanılmaktadır. Kaplama banyolarının kontrolü için mevcut en önemli testtir. Kaplama operatörüne banyodaki katkı maddelerinin olumlu ve olumsuz etkileri safsızlıklar, metalik kontaminasyon ve giderilmesi ile ilgili önemli sonuçlar ve değerler vermektedir ki başka hiçbir metotla böyle bir analiz ve kontrol yapılamaz. Pratik olarak her kaplama banyosu Hull Cell Test ünitesi ile değişen derecelerde kontrol edilebilmektedir. 

ankara sineklik