Ağırlık Testi

Ağırlık Testi

Kaplaması tamamlanan test plakaları tartılarak not edilir.

Daha sonra aşağıda belirtilen çözeltilerde kaplamaları sabit tartıma gelene kadar sökülür.

Kaplaması sökülen test plakaları tekrar tartılır.

Kaplamalı plaka ağırlığı , kaplamasız ağırlıklığından çıkarılarak kaplamaya ait ağırlık bulunur. Bu değer değerlendirmede kullanılır.

ankara sineklik